Munstergeleen

Historie Fase 3

Fase 3

Maar enkele leden, Leo Renkens en Annie Hendriks, waren die mening niet toegedaan en besloten ondanks alle moeilijkheden door te gaan.
Begin 1974 werd er een ledenwerving op touw gezet en kon men tijdens de ledenvergadering van 23 April een behoorlijk aantal nieuwe leden verwelkomen. Er werd een nieuw bestuur geformeerd. Ook werd toen besloten de naam van de vereniging te wijzigen in huidige naam “Speelgroep Pancratius”


Er werd tevens besloten om over te gaan tot het spelen in het dialect en dan voornamelijk blijspelen en kluchten, en als eerste stuk werd gekozen voor het stuk “Harte Troef”van Piet Malherbe.
De groep koos als repetitie lokaal het café van Tilla Voots aan de Peterstraat al waar met grote gezelligheid rond de potkachel, die door Tilla flink werd opgestookt, gerepeteerd werd.
De repetitie waren zo gezellig, dat er ook wel eens een flinke werd gedronken en volgens verhalen werd er soms nog wel eens een andere gelegenheid bezocht.
Op 27 April ging het stuk onder enorme belangstelling in première. Het toneel bloeide weer op en de belangstelling was bijzonder te noemen. 
De komende jaren werden er vele stukken gespeeld. Een opsomming zal elders worden weergegeven.


In 1988 werd het 60 jarig jubileum gevierd, en werd Fien Impelmans gehuldigd met haar 25 jarig toneeljubileum.
In 1994 kreeg de Speelgroep de beschikking over een eigen repetitie lokaal, waardoor het ook mogelijk was een jeugd afdeling op te richten. Het aantal jeugdleden dat zich aanmelden was overrompelend zodanig,
dat er een ledenstop moest worden ingesteld. Door de jeugd werden er diverse uitvoeringen verzorgt . Maar door het afnemen van de belangstelling van de leden moest er helaas besloten worden tijdelijk te stoppen en hoopt men dit later weer op te pakken.


Vanuit de jeugd stroomden er ook enkele leden door naar de seniorengroep en het was dan ook goed te constateren dat het ledenaantal behoorlijk groeide.In 1993 vierde Speelgroep Pancratius haar 75 jarig jubileum. Dit jubileum werd op grootse wijze gevierd met de opvoering van het stuk “Gedoons in ’t Dörp”, geschreven door Jo Heesakkers. Het was een stuk met toneel, muziek en zang en werd gespeeld niet op de bühne maar op de vloer van de zaal. Dit was mede noodzakelijk door het groot aantal medespelers, zoals de senioren groep, de jeugdgroep en leden van de fanfare. Ook waren enkele dorpgenoten bereid  als figurant mee te werken. Het werd een groot succes.


In April 2010 werd ter gelegenheid van het 30 jarig jubileum en het afscheid als actief speler van Jo Heesakkers met succes het stuk “t Kènt ummer gèkker” opgevoerd.
Inmiddels is het 2011 en de speelgroep werk er nog steeds hard aan om de traditie van het spelen in stand te houden en kan de Speelgroep Pancratius met haar leeftijd van inmiddels 83 jaar tot een van de oudste verenigingen van Munstergeleen noemen. Wij zullen er dan ook naar streven om tot in lengte van jaren deze traditie in stand te houden.

Jo Heesakkers.

SponsorKliks, gratis sponsoren!


Lipdub

In samenwerking met Mediauitjes hebben wij een super Lipdub opgenomen.
Klik hier voor het filmpje.


Nieuws

Social Media
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram