Munstergeleen

Historie

Geschiedenis Speelgroep Pancratius Munstergeleen.

Deze geschiedenis is opgetekend aan de hand van de feestgidsen van het Vijftig en Zestig jarig bestaan van de vereniging.

Deze geschiedenis kan verdeeld worden over drie fase te weten,
Fase 1; 1928 tot 1952
Fase 2; 1954 tot 1974
Fase 3: 1974 tot heden.

Fase 1

Het toneel in Munstergeleen is ontstaan in 1928, in het patronaat gerund door kapelaan Prickaerts en dhr. Miel Paas.
In een tijd van hard werken, armoede en weinig ontspanning, werd gezocht naar een vrijetijdsbesteding welke gevonden werd in toneelspelen. Toneel is een uiting van cultuur en een weergave van de wijze waarop men leeft. In samenwerking met de Werkliedenbond werd de toneelvereniging opgericht met als naam “Na Arbeid Ontspanning”
Het eerste stuk dat op de planken kwam was  De Doevegek.


Het volgende stuk bood meer mogelijkheden voor de spelers. Ja, u leest het goed Spelers, want in die tijd was het gemengd spelen vooral in kleinere dorpen taboe. Gelukkig kwam hieraan een einde.
Er werden voornamelijk dramatische stukken opgevoerd in het Nederlands oftewel voor onze omgeving algemeen beschaafd Nederlands.
De vereniging had al snel een goede naam en had dan ook regelmatig succes op toneelwedstrijden oa.,
1948 te Hoensbroek, eerste prijs met lof van de jury bij 17 deelnemend verenigingen.
1949 te Vlodrop, 16 deelnemende verenigingen eveneens eerste prijs met lof.


Echter in 1952 werd het spelen, door gebrek aan publieke belangstelling, tijdelijk onderbroken.
Men was in deze naoorlogse tijd bezig met wederopbouw en opnieuw beginnen.

Overigens over het ABN valt nog een leuke anekdote te melden.
Tijdens het drama Julius Caesar werd er op het moment dat Caesar  vermoord werd een fout gemaakt. De moordenaar(s) staken Caesar te vroeg neer. Caesar maakte toen de opmerking tegen hun, jullie zijn te vroeg, waarop een van de spelers in zijn beste Nederlands zij,

WAT, HEB JE NOG WAT NA TE ROGGELEN, KOM HIER DAN STEEKS IK JE NOG KAPOTTERDER.

Klik hier voor “Fase 2; 1954 tot 1974”.

Klik hier voor “Fase 3: 1974 tot heden”.

SponsorKliks, gratis sponsoren!


Lipdub

In samenwerking met Mediauitjes hebben wij een super Lipdub opgenomen.
Klik hier voor het filmpje.


Nieuws

Social Media
Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram